FUSHUN TAIPING FOUNDRY CO.,LTD
Address:No.2 Shuangyang Road,Shuncheng District,Fushun,Liaoning Province,China
Tel:+86-24-57660138 57653822 Fax:+86-24-57653189
E-mail:taiping@fstpzz.com Website:www.fstpzz.com